تماس با ما

آدرس:

تهران-فیروز بهرام -خیابان بهار 

 

 

 

 

مشهد-شهرکت صنعتی مشهد.

 

 firuz bahram

,bahar alley,Tehran

 

 

 

 

 

phase 3.Mashad Industrial Estate,Mashad

 

 

تلفن:

 

021-77797965

 

051-36144556

تلفن همراه: 09120298085
ایمیل info@paflex.ir

 


تماس با ما