جدول مقایسه ای

ردیف

مشخصات

عایق pa flex پشم شیشه
پشم سنگ پلی یورتان
1

ساختار سلولی

سلول بسته الیافی الیافی تا حدودی سلول بسته
2

نفوذ آب و رطوبت

ضد آب بسیار نفوذ پذیر بسیار نفوذ پذیر نسبتا مقاوم
3

دانسیته

50-65Kg/m3 12kg/m3 30/80kg/m3
30kg/m3
4

ضریب مقاومت در برابر جذب بخار آب

بیشتر از 7000 1 1 2000
5

اشتعال زایی

نسوز اشتعال زا نسوز اشتعال زا وبسیار سمی
6

ایجاد خورندگی روی لوله ها

بدون خورندگی خورندگی شدید نسبتا خورنده خورندگی کم
7

سرعت نصب

بسیار سریع چند مرحله چند مرحله کند
8

ریزش ذرات آلاینده

بدون ذرات بسیار سمی و آلاینده سمی وآلاینده دارای ذرات به میزان کم
9

برابری ضخامت

9mm 50-70mm بستگی به شرایط دارد 30-40mm
10

تولید دود و گازهای سمی

عدم ایجاد گاز سمی گازها ی سمی بدن دود بسیار دودزا وسمی
11

میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

90% تا 30% تا 50% تا 70% تا
12

عمر مفید

بالای 30 سال کمتر از 5 سال حدود 10 سال حدود 10 سال
13

 عوارض و ایجاد امراض برای نصاب ومصرف کننده

 بدون عوارض  تولید سرطان و بیماری ریوی  تولید بیماری ریوی  بدون عوارض
14

 مقاومت در برابر روغن گریس و سایر مواد شیمیایی

 مقاومت بالا  نسبتا مقاوم  مقاوم  مقاوم

افدتزودن مطلب ...